Pratar med kunder på deras vis
Admiral Ekonomi vill vara den lilla ekonomiavdelningen för företaget. Kunderna är ofta företag i storleksordningen upp till 25 anställda.
Admiral Ekonomi har sex medarbetare som sitter dels i Korsvirkeshuset i Västerås, samt på Sveavägen i Stockholm. Av naturliga skäl återfinner man de flesta av företagets kunder i Mälardalen.
- Vi är ekonomikonsulter, berättar Eva Radgren, företagets vd, och vi vill vara ett styrmedel för företagen genom att vi bland annat arbetar med kommentarer i balans- och resultatrapporten.
 
Kontoret är ombonat och trivsamt, man har stöd av ergonomiska hjälpmedel och hela atmosfären talar för att man trivs och har roligt tillsammans. Det finns en bred erfarenhetsbas i företaget där åldersfördelningen sträcker sig från 28 till 60 år, vilket ger en god balans bland medarbetarna. Man sköter de flesta ekonomiuppgifter som kunderna önskar: löpande bokföring, bokslut, deklarationer, löner och ekonomistyrning.
- Så att företagen kan koncentrera sig på det de är bra på i stället, förklarar Eva.
 
Admiral Ekonomi är medlem i SRF och man har ett mycket brett kontaktnät då man samarbetar med revisorer, banker, advokater och försäkringsmäklare. Kunderna sätter stort värde på att företaget är flexibelt och att alla medarbetare är engagerade och känner stort ansvar för sina uppdrag. God kommunikation med kunderna är en viktig del av företagets affärsidé.
- Vi är precis i startgroparna för att börja sända ut ett nytt nyhetsbrev till våra kunder, kortfattat men matnyttigt, fortsätter Eva.
Ibland har kunderna väldigt lite tid att lägga på ekonomin vilket försvårar kontakten med Admiral Ekonomi, men Eva framhåller att de alltid talar med kunderna på ett sätt så att de förstår.
- Vi har nyligen hjälpt en stor restaurang i Stockholm. Med delägarmöten och ökad kontroll på kostnadssidan har vi arbetat för att de ska kunna se helheten och sänka kostnaderna. Idag tjänar de äntligen pengar.
 

Admiral Ekonomi AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 021-143000
Fax: 021-830308


Email:
radgren@admiral.se

Hemsida:
www.admiral.se

Adress:
Admiral Ekonomi AB
Slottsgatan 6
72211 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN